Novinky

V zaznamenanej histórii ľudia takmer vždy chceli vyzerať mladšie, atraktívnejšie a zdravšie. Jednou z procedúr, ktorú ponúka plastická chirurgia dneška, je liposkulptúra, čitateľia sa však môžu stretnúť i s názvom ako lipoštruktúra, liporecyklácia a pod. V zásade však ide, zjednodušene povedané, o výplň, korekciu, zväčšenie či zaoblenie časti tváre alebo tela vlastným biologickým materiálom, a to tukom.

Ešte do roku 1977 sa o transplantácii tuku vedelo, že je nevýhodná pre stratu jednej tretiny až polovice množstva transplantovaného tuku. Hoci využitie vlastných tukových buniek sa datuje už do roku 1926, nestretlo sa s praktickým využitím pre nedostatočné technické vybavenie a v tom čase ešte neexistujúcu techniku liposukcie, teda odsávania tuku pomocou tenkých kanýl.

Až liposukcia, a to tumescentná technika, priniesla obrat. Pomocou špeciálne vyvinutých kanýl na odber tukových buniek na ďalšiu transplantáciu, sa tukové bunky odoberajú samostatne ako malé guľôčky v tvare perál. Tie sa potom pomocou hrubšej ihly aplikujú tam, kde treba. Dostatočné prekrvenie okolo tukových buniek je dôvod, prečo nepodliehajú vstrebaniu a ich prítomnosť je takmer permanentná.

Tuk odoberáme najčastejšie z podbruška, čo väčšinou privíta každá žena. Môžu to však byť aj vnútorné plochy kolien a pod. Na rozdiel od bežnej liposukcie, odber tuku na účel ďalšej transplantácie, sa uskutočňuje špeciálnou kanylou, s takmer žiadnym, resp. minimálnym podtlakom. Vždy len striekačkou a nie strojom. Tukové bunky sú veľmi krehké a pod tlakom, ktorý sa využíva pri obligátnej liposukcii, by sa mechanicky poškodili. Následne sa tuk odstreďuje v centrifúge a takto upravený, teda zbavený tekutých prímesí, sa aplikuje jednomililitrovou striekačkou a špeciálnou ihlou do miesto určenia.

Najčastejšie ide o vytvarovanie pier, líc, viečok, oblúkov dolnej čeľuste, ale i obočia, nosa a čela. Častým využitím je korekcia chrbáta rúk u starších žien, priehlbín alebo nerovností po predchádzajúcej premrštenej liposukcii. Pooperačné je prítomný opuch, asi jeden až dva dni, ale rýchlo ustupuje. Kozmetické výsledky sú plne porovnateľné s kolagénovými injekciami. Výsledky sú dlhodobé, navyše, ak treba, možno zákrok zopakovať. Takto odobraté tukové bunky je možné po schladení zakonzervovať a skladovať až do dvoch rokov a potom neskôr efektívne transplantovať. Metóda nemá vedľajšie účinky, ako napríklad alergickú reakciu, ako je to niekedy v.dôsledku prítomnosti cudzieho telesa v tele.

V r. 2007 Američania minuli viac ako 13 miliárd dolárov na 11,7 mil. kozmetických operácií. Ide o vzrast z takmer 8,5 mil. procedúr v roku 2001. Liposukcia je jednou z najčastejších operácii.

V našom zariadení Porta Med s.r.o. v Košiciach /Dr. Viliam Jurášek,/ od januára 2009 využívame rádiofrekvenčnú liposukciu, potom, čo od roku 1997 doposiaľ sme využívali ale i naďalej využívame štandartnú tumescentnú liposukciu.

Na základe našich skúseností, táto prinášala a prináša dobré až veľmi dobré výsledky, ale mechanickým narušením tukového tkaniva, ciev, nervov dochádzalo z času na čas k väčším bolestiam, tvorbe modrín ale i opuchov s relatívne dlhšou dobou úplnej rekonvalescencie. Z času na čas sa vyskytli nepravidelnosti a strata tonusu a elasticity kože. Na druhej strane sme nezaznamenali zápal alebo tvorbu serómu. Požívame Sattlerovu, Kleinovu alebo Hunstadtovu formulu pri „miešaní“ tumescentu.

Z ďalších používaných liposukcií, vibračná liposukcia , skracuje dobu ošetrenia a je pohodlnejšia pre chirurga, ale je viac traumatizujúca. Ultrazvuková liposukcia, napriek jemnejšej technike zostávajú výsledky kontrakcie kože po odsatí nevýrazné. Laserová liposukcia má nevýhodu malých koagulačných zón v blízkosti konca vlákien a hlavne nedostatočnú, resp. žiadnu kontrolu teploty čo môže vytvoriť riziko miestnych popálenín a nedostatočnú teplotnú uniformitu a značne veľké neošetrené oblasti.

Opísané problémy do veľkej miery rieši nová rádiofrekvenčná liposukcia. Rádiofrekvenčnú energiu dostávame do podkožného tuku ošetreného tumescentnou tekutinou rukoveťou s dvoma elektródami, /skoro podobne ako pri bipolárnej koagulácii./ Jedna je externá druhá interná, RF prúd sa pohybuje medzi nimi. Teplota ktorá vzniká, koaguluje tuk v požadovanej hrúbke, zároveň dochádza ku remodeláci kolagénu s vypínacím konečným efektom pre kožu. Rádiofrekvenčný generátor je spojený s počítačom ktorý kontroluje teplotu kože, koagulovaného tuku a limity impedancie tkaniva. Tým že je nadstavená konštantne maximálna teplota kože , ak sa táto prekročí, prístroj zastaví dodávku RF prúdu. Táto funkcia zabraňuje prehriatiu kože a umožňuje bezpečné zachovanie maximálnej teploty.

Plocha ošetrovaných oblasti je závislá od dĺžky internej elektródy, ktorá je 18cm alebo 25cm,. Štandartne je 10x15 cm veľká. Efekt teplotnej lipolýzy sa prejaví tým, že pri prenikaní kanylou cítime že tkanivo stráca mechanický odpor a rukoväť sa pohybuje úplné voľne. Výhodou je i simultánne odsávanie. Pri rozpustení sa zároveň takto skvapalnený tuk ihneď odsáva. Vyžaduje menší podtlak, pribl. 0,65 az 0,80 kPa. Zákrok je zároveň kratší. Skolikvovaný tuk je takmer úplne tekutého skupenstva.
Nahrievaním kože a tým kolagénu , dochádza ku zmršteniu a vypínacému efektu kože, takže tam kde dnes by sme po liposukcii napr. brušnej steny kvôli prievisu kože museli vykonať aj jej chirurgické odstránenie , toto pre vypínací efekt rádiofrekvenčnej liposukcie už nebolo potrebné. Už 48 hodín po zákroku dôjde ku zmršteniu kože o 17 percent , do troch týždňov o ďalších 3O-5O percent. Príslubom je i využitie menších rukovätí v tvárovej oblasti, kde vypínací efekt kože by u indikovaných pacientov mohol nahradiť facelifting.

Výhody rádiofrekvenčnej liposukcie pre lekára a pacienta sú v rýchlej a rovnomernej koagulácii a tým skvapalnení tuku na veľkých plochách, minimálne krvácanie a tým zabráneniu vzniku modrín kvôli koagulácii ciev a zníženiu hodnoty aspirácie . Za najväčší prínos oproti minulosti považujem bezpečné nahrievanie kožného kolagénu na vopred stanovenú teplotu a tým lepšie stiahnutie a napnutie kože./body tightening efekt./

Rádiofrekvenčná liposukcia na pracovisku Porta Med s.r.o. - Dr.Viliam Jurášek

Ambulancia plastickej chirurgie, /dnes s názvom Porta Med s.r.o.,/ na Krivej ulici v Košiciach sa stala v marci 1996 druhým neštátnym zariadením v danom odbore na Slovensku. Poskytuje plasticko-chirurgické zákroky v miestnom i celkovom znecitlivení, s možnosťou krátkodobej hospitalizácie . Potom ako sme v roku 1997 zaviedli tumescentnú metódu liposukcie, v roku 2008 prichádzame s novým typom, tzv. rádiofrekvenčnou liposukciou – výsledkom ktorej nie je len rýchlejší priebeh zákroku, minimálna práce neschopnosť ale predovšetkým lepší napínací efekt kože, kde i po odsatí objemnejšieho množstva tuku nepretrváva prevísajúca koža a tým odpadá nutnosť jej prípadnej chirurgickej korekcie. Metóda zároveň eliminuje niektoré nedostatky ultrazvukovej a laserovej liposukcie. V neposlednom rade nám uvedená metóda , (unikátna v rámci Slovenska a Čiech), umožňuje vykonávať liposukcie i u obéznejších pacientiek. V oblasti rekonštrukčných plastických operácií zo zdravotných dôvodov, sa zameriavame už niekoľko rokov krytím rôznych defektov tkanivovou expanziou - tkanivovými expandermi. Tieto zákroky vykonávame často aj u malých detí. Dobré výsledky nám vykazuje nechirurgická metóda riešenia mierne ovisnutej kože tváre a krku- /neinvazívny facelifting/ vstrebateľnými vláknami Happy –Lift. Operácie žien tvoria 66,4 % a muži 33,6 %, pričom u mužov sa jedná najčastejšie operácie nosa ale i podrezávanie hlbokých vrások a výplne. Zo zdravotných dôvodov ide u mužov zväčša o cirkumcízie /obriezky/ a gynekomastie /redukcia zväčšených mužských prsných žliaz./ . Najstaršia klientka na našom pracovisku mala mala 85 rokov a muž 87 rokov.

Rebríček najčastejších plastických operácií, ktoré sa na našom pracovisku vykonali za posledné dva roky: 1. zväčšovacia operácia prsníkov, 2. operácia nosa 3. viečka 5. face-lifting 6. previs brušnej steny 7./ liposukcie

Poznámka: je zaujímavé, že v USA a Kanade už niekoľko rokov po sebe sú liposukcie na prvom mieste rebríčku kozmetických výkonov.

Oproti začiatku roku 1996 kedy pracovisko zahájilo činnosť bol nárast počtu operácií za deväť až desať rokov o 52 %. Za posledné tri roky pozorujeme výrazne stúpajúcu tendenciu zväčšovacích operácií prsníkov. Za zvýšeným záujmom o korekcie v oblasti plastickej a estetickej chirurgie je treba vidieť mediálny tlak, dostupnosť služieb prostredníctvom certifikovaných pracovísk, ale aj zlepšenú finančnú dostupnosť. Zaujímavým zákrokom u nás bol face- liftig, výťah tváre a krku u 82 ročnej pacientky z Poľska, ktorá procedúru absolvovala už druhý krát, keď pred 22 rokmi podstúpila prvú operáciu vo Varšave. I v tak pokročilom veku jej mimoriadne záležalo na vzhľade.

Na otázky odpovedal Dr.Jurášek Viliam.