Už 24 rokov sa venujeme zväčšovaniu prsníkov
bezpečnými implantátmi

značiek Eurosilicone,
Mentor, Nagor,
a Motiva.

Plastická, estetická a kozmetická chirurgia Porta Med s.r.o.

Portamed

   Ordinujeme, operujeme.

   Tešíme sa na vašu návštevu.

Naša ambulancia sa zaoberá plastickou, estetickou a kozmetickou chirurgiou a je prvým neštátnym zdravotníckym zariadením tohto druhu na východnom Slovensku. Je určené na realizáciu plasticko - chirurgických výkonov so zameraním na estetickú a kozmetickú chirurgiu s použitím najmodernejších operačných postupov.

MUDr. Viliam JURÁŠEK plastický chirurg

MUDr. Viliam Jurášek (*1958) pracuje ako plastický chirurg od roku 1983. Do roku 1996 pracoval na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v Košiciach, najprv ako sekundárny lekár, neskôr bol odborným asistentom. Zameriaval sa hlavne na rekonštrukčné výkony, lalokové plastiky a vrodené vývojové chyby - hypospádie. Na košickom pracovisku uskutočnil v r.1994 prvý úspešný mikrochirurgický prenos voľného laloka na krytie poúrazového defektu na nohe. V r. 1997 zaviedol, už na svojom pracovisku, tumescentnú metódu liposukcie a od roku 2008 vykonáva rádiofrekvenčnú liposukciu u nás. Absolvoval stáže na pracoviskách v Bratislave, Brne, Stuttgarte. Predstavenie a školenie rádiofrekvenčnej liposukcie uskutočnil na odborných stretnutiach s prednáškami a workshopmi v Toronte, Kapskom meste, Johanesburgu, Pretorii, Karlsruhe, Mníchove, Madride, Ženeve a Prahe. Je členom medzinárodnej konfederácie pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu /IPRAS/

Od apríla roku 1996 pracuje samostatne v prvej súkromnej ambulancii plastickej kozmetickej a estetickej chirurgie v Košiciach, ktorej je aj prevádzkovateľom.

História ambulancie

Ambulancia zahájila svoju činnosť v apríli v roku 1996. Jadro ambulancie tvorí zákroková miestnosť zodpovedajúca aktuálnym zdravotníckym predpisom a požiadavkám. V r. 2009 prešla ambulancia priestorovým rozšírením a rekonštrukciou. Má časť ordinačnú s vyšetrovacou zložkou a druhú časť operačnú s lôžkovou. Hoci ambulantný komplex má možnosti viacdňového pobytu, snažíme sa pre pacienta tento pobyt urobiť čo najpríjemnejší a najkratší. V každom prípade kde je to z lekárskeho a zdravotného hľadiska možné, ponúkame ambulantné ošetrenie (one-day surgery).